Résultats APPEL D’OFFRES N°03/2022

العدد: 

N°03/2022

عدد الحصص: 

4

الموضوع: 

RESULTATS DE L'APPEL D’OFFRES N°03/2022 - ACQUISITION DE SOLUTIONS LOGICIELLES DE SECURITE INFORMATIQUE AU PROFIT DE L’ANSI

مخصص للمؤسسات الصغرى والمتوسطة: 

تاريخ النشر: 

27/12/2022

طلب تقديم عروض: 

أجل تقديم العروض: 

10/11/2022 - 11:00

تاريخ فتح العروض: 

10/11/2022 - 14:00