Résultats de l'appel d'offres N01 - 2022

العدد: 

N°01/2022

عدد الحصص: 

8

الموضوع: 

Résultats de l'appel d'offres N01 - 2022 "Acquisition de solutions informatiques"

مخصص للمؤسسات الصغرى والمتوسطة: 

تاريخ النشر: 

20/01/2023

طلب تقديم عروض: 

نوع الإجراء: 

  • طلب عروض اجراءات عادية

أجل تقديم العروض: 

20/01/2023 - 11:15

تاريخ فتح العروض: 

20/01/2023 - 11:15